Author name: Anna Szremski

Zadanie domowe

Przczytaj dwukrotnie opowiadanie pt. “Leśny Ludek”. Odszukaj i zaznacz wszystkie dwuznaki: sz, cz, rz, ch. Wpisz do zeszytu 5 wyrazów zawierajacych dwuznaki.