Zadanie domowe z dnia 14 stycznia 2023r.

Termin wykonania: 21 stycznia, 2023

Język polski: Napisz recenzję ostatnio obejrzanego lub ulubionego filmu(180 słów). Wykorzystaj poznane słownictwo. Informację o tym jak należy pisać recezję znajdziesz na str. 115.

Religia: Na następną lekcję naucz się 7 Darów Ducha Świętego