Ogłoszenia – maj 2015

9 maja 2015 roku

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Rok szkolny 2014/2015 dobiega końca. W sobotę 16 maja o godzinie 10. 30 w sali gimnastycznej odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego oraz graduacja uczniów klasy VIII i III liceum. Na tę uroczystość zapraszamy także uczniów uczęszczających do naszej szkoły tylko na zajęcia religii oraz wszystkich rodziców. Po uroczystości uczniowie przejdą do klas, gdzie otrzymają świadectwa. Wszystkie zajęcia w tym dniu, łącznie z religią zakończymy 

o godzinie 12.30.

Uwaga: Zajęcia rozpoczynamy tak jak zwykle, czyli o godzinie 9.00 rano.

Przypominamy, że w dalszym ciągu trwają zapisy na rok szkolny 2015/2016. Po 16 maja można będzie ich dokonywać drogą korespondencyjną. Prosimy nie odkładać zapisów na sierpień. Wcześniejsze zapisy ułatwią nam organizację nowego roku szkolnego. Wszystkie formy i informacje dotyczące zapisów można znaleźć na stronie internetowej naszej szkoły: www.konarskips.org 

Można też z dodatkowymi pytaniami dzwonić  pod następujące numery:  847-437-9833, 773-799-1508, 773-954-9814

Sprzedaż podręczników odbędzie się 22 sierpnia 2015 roku.

Gratulujemy naszym uczniom – absolwentom klasy VIII i III Iiceum. Gratulujemy także uczniom klasy VIII, którzy na początku kwietnia przyjęli sakrament Bierzmowania oraz dzieciom, które 9 maja przystępują do sakramentu Spowiedzi i I Komunii Świętej.

Dziękujemy bardzo serdecznie Państwu za współpracę, życzliwość i zaangażowanie w życie szkoły. Dzięki dyżurom rodziców, pomocy rodziców w sklepiku szkolnym, w przygotowaniu dekoracji na szkolne uroczystości oraz tak licznemu włączeniu się 

w organizację szkolnej Wigilii i akcję sprzedaży ciasta kolejny rok działalności naszej szkoły można uznać za bardzo udany.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wspomagały Szkołę, przekazując donacje materialne i pieniężne.

W imieniu Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły oraz swoim własnym życzę Państwu udanego letniego wypoczynku. Do zobaczenia po wakacjach.

                                                                                                                                                      Anna Witowska, dyrektor szkoły