Zadanie domowe z dnia 25 marca 2023

Termin wykonania: 1 kwietnia, 2023

1. Potrenować pisanie literki W i nauczyć się czytać tekst (kopia)

2. Ćw. 6, 7, 8 str. 194-195.

3. Ćw. uzupełniające (dwie kopie)